Καλώς ήλθατε στην  ιστοσελίδα του Ελληνικού Συλλόγου Θαλασσαιμίας.

Ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας ιδρύθηκε το 1975 με σκοπό να παρέχει στήριξη και βοήθεια στους πάσχοντές από Μεσογειακή Αναιμία (Θαλασσαιμία), Δρεπανοκυτταρική Νόσο, Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμία και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες, να προασπίζεται να δικαιώματά τους και να αγωνίζεται για τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών περίθαλψης, αλλά και ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών.

Ακόμη συμβάλλει ενεργά στη λειτουργία του προγράμματος Εθελοντικής Αιμοδοσίας για τη Μεσογειακή Αναιμία του Συνδέσμου Εθελοντών «ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ», στην προσπάθειά του για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας και την κάλυψη των αναγκών των πασχόντων με αίμα. Συνεργάζεται επίσης με συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών για τη διάδοση της εθελοντικής αιμοδοσίας διοργανώνοντας ομιλίες και ομαδικές αιμοληψίες.

Για την επίτευξη των σκοπών του ο Ελληνικός Σύλλογος Θαλασσαιμίας διοργανώνει συνεχώς ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις και κοινωνικές δραστηριότητες, αξιοποιεί προγράμματα ΕΣΠΑ, συμμετέχει σε ερευνητικά επιστημονικά προγράμματα, παρεμβαίνει όποτε κριθεί αναγκαίο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, έχοντας αγαστή συνεργασία με αρμοδίους κρατικούς φορείς και οργανισμούς.

Η ποιότητα ζωής και το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με Θαλασσαιμία (μεσογειακή αναιμία) έχει αλλάζει προς το καλύτερο και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό. Με τη βοήθεια της επιστήμης τα μηνύματα για το μέλλον είναι κάτι παραπάνω από ευοίωνα.


Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δήμος Βασίλειος – Πρόεδρος

Μιχαλάκη Ελένη – Αντιπρόεδρος

Μηνά  Στυλιανή – Γεν. Γραμματέας

Καραμπουρνιώτου Θεοδώρα – Ταμίας

Καπής Παρασκεύας – Μέλος

Μυλωνάς Αθανάσιος – Μέλος

Ντούλος Γεώργιος – Μέλος