Νέα

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ – ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1271_13 απαιτείται πλέον πιστοποιητικό ΚΕΠΑ που να αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας για τη χορήγηση ή συνέχιση του επιδόματος ατόμων που πάσχουν από συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογειακή − δρεπανοκκυταρική − μικρο−
δρεπανοκκυταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική
διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.).

Η κα. Κυριακίδου, υπεύθυνη για τα Προνοιακά Επιδόματα του Δήμου Θεσσαλονίκης, μετά από επικοινωνία που έγινε, είπε πως θα πρέπει να προσκομίσουμε όλοι τα πιστοποιητικά των ΚΕΠΑ.
Η επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου τους καλύπτει ακόμη κι αν δε στείλουν προσωπική επιστολή. Όσοι λοιπόν δεν έχουν περάσει από ΚΕΠΑ ή έχουν παλιό πιστοποιητικό που έχει λήξει , θα πρέπει να κάνουν τη διαδικασία.