Νέα

Δελτίο Τύπου

Καταχωρήθηκε από https://www.farmzone.net/

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014, συνάντηση εργασίας, στα γραφεία του Συλλόγου Γονέων Παιδιών και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια της συμμετοχής του ως εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Χρόνια πάσχοντες: εργασία χωρίς διακρίσεις» η οποία υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Η συνάντηση διοργανώθηκε στα πλαίσια της Δράσης 320-3 «Δημιουργία δικτύου νέων επιχειρηματιών για την προώθησης της συνεργασίας μεταξύ τους και την περεταίρω ενίσχυσή τους».

Leave a Comment