Νέα

Δελτίο Τύπου

Καταχωρήθηκε από admin

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων αναπτυξιακών συμπράξεων, φορέων ατόμων με αναπηρία και επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2014, , σε αίθουσα του ξενοδοχείου Porto Palace Hotel, συνάντηση εργασίας του Συλλόγου Γονέων Παιδιών και Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία στα πλαίσια της συμμετοχής του ως εταίρου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Χρόνια πάσχοντες: εργασία χωρίς διακρίσεις» η οποία υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Η συνάντηση διοργανώθηκε στα πλαίσια της Δράσης 320-2 « Δικτύωση του Έργου σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο».