Νέα

Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων Θεσσαλονίκης

Καταχωρήθηκε από https://www.farmzone.net/

Τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς φορείς συλλόγους εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και αναπτυξιακούς, επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης σε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Παρασκευή 17/ 1 / 2014 και ώρα 18.00 μμ σε αίθουσα του ξενοδοχείου Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65.

 Ίσες Ευκαιρίες (πρόσκληση – DOC)