Νέα

Ίσες ευκαιρίες εργασιακής ένταξης των χρόνια πασχόντων Θεσσαλονίκης

Καταχωρήθηκε από admin

Τις τοπικές επιχειρήσεις και τους επιχειρηματικούς φορείς συλλόγους εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, αλλά και αναπτυξιακούς, επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς της Θεσσαλονίκης σε ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ την Παρασκευή 17/ 1 / 2014 και ώρα 18.00 μμ σε αίθουσα του ξενοδοχείου Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65.

 Ίσες Ευκαιρίες (πρόσκληση – DOC)